L’escola seleccionada per participar en el programa ​d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge.

​L’escola Castell de Dosrius ha estat una de les 58 escoles de Catalunya seleccionades per participar en el programa ​d’innovació pedagògica «Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge».

L’objecte del programa és afavorir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat definida com una de les competències establertes pel Departament d’Ensenyament afavorint la motivació dels alumnes mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils, promoure les vocacions cientifico-tecnològiques i els aprenentatges amb el suport de les tecnologies digitals, així com donar a conèixer i incentivar les diferents vies d’integració de les tecnologies digitals a tots els centres educatius de Catalunya mitjançant unes propostes concretes de desenvolupament i implementació.

El programa s’ajusta perfectament al Projecte Educatiu de Centre que té com un dels eixos d’actuació el ser una escola digital.

Els objectius específics que ens hem proposat són:

1-Emprar tecnologies digitals per fomentar la innovació de metodologies educatives, impulsant els aprenentatges amb el suport d’aquestes tecnologies.

2-Impulsar l’experimentació amb nous dispositius digitals. Concretar i desplegar les propostes d’incorporació de les tecnologies digitals en el marc del Pla TAC del centre.

3-Adequar les propostes curriculars i didàctiques a la integració de les tecnologies digitals.

4-Impulsar la incorporació de les competències digitals, tant del professorat com de l’alumnat.

5-Promoure els usos responsables i segurs de les tecnologies digitals.

Mostra multimèdia