Racons a P3

Com cada curs, dues tardes a la setmana, els nens i nenes de P3, fan racons a l’aula. Treballar per racons és fonamental pel desenvolupament global dels infants, té en compte les necessitats cognitives, motrius, afectives i socials.

La mestra presenta els racons que els infants faran i ells posen el seu nom allà on volen anar.

S’alternen racons de joc amb racons de treball i, en petit grup, realitzen les activitats tot sols.

Els racons, permeten donar resposta a les diferències, interessos i ritmes d’aprenentatge de cada nen i nena. La interacció amb els companys facilita el fet de compartir, comunicar-se, discutir i respectar les idees dels altres, a aprendre dels amics i a acceptar el seu ajut.

La mestra anima als alumnes a participar en tots els espais d’aprenentatge, deixant espai i temps per pensar i decidir, fent que ells siguin els protagonistes d’aquest aprenentatge.

Recull fotogràfic