Jornada d’intercanvi de la Xarxa de Competències Bàsiques

Aquest dijous, 7 de juny,  onze mestres que formem part de l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques de la nostra escola vam participar a la Jornada d’intercanvi d’experiències de la Xarxa de Competències Bàsiques Territorial 2 a l’Institut Miquel Biada de Mataró.

Allà vam exposar el nostre projecte interdisciplinari «conviure per viure» i vam poder conèixer i debatre sobre el treball que s’està fent a altres centres de la zona.

La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

Conviure per viure