Xarxa de Competències Bàsiques

Des de l’any 2016 l’escola forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques. Això implica que un grup de mestres, amb representació a tots els cicles, treballa, debat i reflexiona pedagògicament sobre la seva tasca docent cercant un enfoc curricular més globalitzat.

Aquest treball es comparteix amb cinquanta escoles i instituts del Baix Maresme i Mataró que també desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

Part d’aquest treball queda reflectit al bloc de la xarxa, on l’escola hi té nombroses entrades.