Acord de coresponsabilitat

​El dia 6 de juliol de 2017​, a l’EOI de  Mataró, es va signar un Acord de Coresponsabilitat entre el Departament d’Ensenyament i l’Escola Castell de Dosrius per a l’aplicació del Projecte Educatiu del Centre d’acord amb el Projecte de Direcció.

L’objectiu prioritari d’aquest acord és aconseguir uns bons resultats educatius mitja10nçant la millora de les competències bàsiques.

La vigència d’aquest acord és fins el 30 de juny de 2019.